Join the Unexplained Mysteries community today! It's free and setting up an account only takes a moment.
- Sign In or Create Account -
Sign in to follow this  
Followers 11
Abramelin

Oera Linda Book and the Great Flood [Part 2]

6,100 posts in this topic

What was Overwijns ideology??

All I can say, by reading his book (second edition, 1951), is that he was much influenced by Blavatsky ('root races') and Velikovsky.

And most if not all of his etymology was based on Celtic languages, and not anything (Germanic) we all here came up with.

-

I don't consider New Agers to be equal to Nazis, They both use(d) the same books, but came to different conclusions.

I also don't consider modern Pagans to be equal to Nazis, though they both used the same books and Nordic (and Celtic) myths to fabricate their beliefs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reasons to doubt Overwijn's resistance story and that his OLB work would have been illegal:

Source: www.oeralindaboek.nl/...dossier24

Overwijn. J.F., - De strekking van het O.L.B. Onze voorvaderen: de West-Friezen van Doggerland (Verslag van twee lezingen voor het genootschap 'Yggdrasil'). - Het Vaderland 1941, 25 Maart en 10 Apr.

Overwijn. J.F., - Thàt Ura Linda Bok, Opnieuw bewerkt en uitgegeven door --. - Enkhuizen, N.V. Enkhuizer Courant v.h. D.C. Egmond, 1941, LVII, 189, XXIV pp. 8° (get. Dordrecht, Aug. 1941). vgl [nr. *635].

Overwijn, J.F., - Merkwaardige namen en plaatsen in het O.L.B. - Ons Eigen Volk III, 1943, pp. 262-271.

.

.

.

Edit:

The founder of Yggdrasil was a National Socialist.

In 1932 was hij [Elle Gerrit Bolhuis, 1887-1970] een van de oprichters van de Kelto-Germaanse Studiekring Yggdrasil. Vermoedelijk vlak voor de Tweede Wereldoorlog bekeerde hij zich tot het nationaalsocialisme.

source: nl.wikipedia.org/Elle_Gerrit_Bolhuis

And if his '41 book would have been forbidden, it would not have been reviewed in the Enkhuizer newspaper.

I see no reason to doubt his resistance story because of what you posted about what he published.

Many here in the Netherlands wanted to go back to the good 'ol Germanic times, but not in the way the Nazis suggested.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Not equal, but being similar in ways may make them suspicious to some.

Overwijn's '51 edition will be different from the '41 ed.

It would be very interesting to know the differences.

Share this post


Link to post
Share on other sites
I see no reason to doubt his resistance story because of what you posted about what he published.

So do you believe that Goebels forbade his book?!

It was published in the open and even reviewed in the newspaper.

He held lectures in NSB circles.

Enough reason to make up a resistance story (as many 'suspicious' people did).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Remember, Goebels forbid Overwjn's book to be published AFTER his merry men found out/ concluded the OLB was nothing but nonsense.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Not equal, but being similar in ways may make them suspicious to some.

Overwijn's '51 edition will be different from the '41 ed.

It would be very interesting to know the differences.

The 1941 book published by Overwijn must have been nothing but a booklet.

I have the 1951 edition, and it's a tome, 400+ pages..

And with more sentences a page than in Alewyn's book.

If Alewyn had published his book using as many sentences a page as Overwijn did, Alewyn's book woukd have counted only 200 pages or less.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
The 1941 book published by Overwijn must have been nothing but a booklet.

I want facts, not a wild guess.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Remember, Goebels forbid Overwjn's book to be published AFTER his merry men found out/ concluded the OLB was nothing but nonsense.

Irrelevant.

If Goebels, head of propaganda, had forbidden it, Overwijn would not have given lectures for NS audiences and the Enkhuizer Crt. would not have written about it.

This lie about Goebels makes the whole '46 article suspicious.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I want facts, not a wild guess.

"Booklet" is a literal translation of the Dutch word "boekje" from the newspaper article.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Irrelevant.

If Goebels, head of propaganda, had forbidden it, Overwijn would not have given lectures for NS audiences and the Enkhuizer Crt. would not have written about it.

This lie about Goebels makes the whole '46 article suspicious.

Als verzetstrijder werd Overwijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ter dood veroordeeld, hij overleefde gevangenkampen en kreeg voor zijn verzetswerk het Nederlandse Bronzen Kruis. In België werd hij Ridder in de Kroonorde met Palm.

As resistance fighter Overwijn was sentenced to death by the Germans in World War II, he survived prison camps and received the Dutch Bronze Cross for his work in the resistance. In Belgium he was knighted in the Order of the Crown with Palm.

http://www.dordt.net...027overwijn.cfm

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als verzetstrijder werd Overwijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ter dood veroordeeld, hij overleefde gevangenkampen en kreeg voor zijn verzetswerk het Nederlandse Bronzen Kruis. In België werd hij Ridder in de Kroonorde met Palm.

As resistance fighter Overwijn was sentenced to death by the Germans in World War II, he survived prison camps and received the Dutch Bronze Cross for his work in the resistance. In Belgium he was knighted in the Order of the Crown with Palm.

http://www.dordt.net...027overwijn.cfm

.

I found a bit more (and Google translator will help those who can't read it):

Overwijn, ir. JF

Bekende onderscheidingen: BK,KB.5p,BOK.p,MWB,MHB

Bronzen Kruis

KB no. 9 van 17 februari 1951

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940 reeds dadelijk na de .bezetting van Nederland door de vijand deel te nemen aan het verzet en zich enige tijd later aan te sluiten bij een mede in België werkende inlichtingengroep, die zich ten doel stelde militaire gegevens omtrent de vijand in Nederland te verzamelen en daartoe oa in 1943, onder het aanvaarden van risico, het eiland Texel te verkennen en de militaire gegevens daarvan in kaart te brengen.

Voorts door, toen hij in Juli 1943 te Dordrecht door de vijand werd gearresteerd en na vele lange verhoren ter dood werd veroordeeld en na een jaar gevangen te hebben gezeten in 1944 naar Duitsland werd overgebracht, in de gevangenissen aldaar, ondanks een onmenselijke behandeling, een hoog moreel, ten voorbeeld aan anderen, te behouden.

Ridder in de Kroonorde met palm en Oorlogskruis 1940 met palm ( B)

? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954

Verlof verleend tot aannemen bij KB no. ? van 18 maart 1955 ?, woonachtig te Dordrecht

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders [1937] ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september

1954, blz. 6

http://www.ondersche...o2/dec_o02.html

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Als verzetstrijder werd Overwijn ...

LOL wanneer je dat stukje als serieuze bron gebruikt, kun je evengoed elke willekeurige borrelpraat geloven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Then read what I posted today.

The guy was decorated in the Netherlands and in Belgium for his activities during WWII.

He was a war hero.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Instead of downplaying what I posted about Overwijn, you should embrace it instead.

It proves someone can believe in the OLB, even write a tome about it, and still have no 'love' for anything Nazi.

++++

EDIT:

I translated the important part of post 2036:

Has, through courageous action against the enemy, distinguished himself already right after the occupation of the Netherlands in 1940 by taking part in the resistance and some time later by joining an intelligence group that was also active in Belgium, a group which aimed at gathering information in the Netherlands about the enemy, and for that purpose, in for instance 1943, while he accepted the risk, mapped the island of Texel and recorded the military data concerning the island.

Further because, when he was arrested in Dordrecht in July 1943 by the enemy and after many long interrogations, was sentenced to death and after having spent a year in prison, was transferred to prisons in Germany in 1944, he was able to preserve a high moral as an example to others despite the inhumane treatment.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fragment v.h. artikel uit 1946:

Verder verscheen nog een ander boekje: Het Oera Linda boek (1941) dat o.a. door Goebels werd verboden. Toch gaat de heer Overwijn verder met de verspreiding, hoewel de beruchte ds. G. van Duyl, die tot de SS was overgegaan, hem ten stelligste had verboden op enigerlei wijze propaganda te maken, op straffe van onmiddelijke arrestatie. Ondanks deze waarschuwing worden beide boekjes geplaatst.

Overwijn, J.F., - Merkwaardige namen en plaatsen in het O.L.B. - Ons Eigen Volk III, 1943, pp. 262-271.

Ons eigen volk ~ Tijdschrift voor vaderlandse gebruiken, gewoonten en volksverhalen

Schagen : NV Drukkerij en Uitg.Mij. v.h. W.F.K.

http://www.westfriesarchief.nl/...

Ik heb deze publicatie in handen gehad in het archief van Hoorn, en ik kan je verzekeren dat het geen verzetsblaadje was.

Overwijn was een fantast van het eerste uur (zijn woonboot noemde hij "het kasteel"), die zijn gave heeft ingezet om zich na de oorlog voor te doen als verzetsheld.

Als hij in de oorlog ter dood veroordeeld was, hadden ze hem niet nog een jaar lang gevangen gehouden.

Ik zou dat "boekje" uit 1941 wel eens willen lezen, om te zien waarom Goebels het zou hebben verboden.

En zijn vermeende doodsvonnis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Why don't you post in English?

And check the edit of my former post: his act of resistance had nothing to do with his funny ideas about the OLB and things related.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
... when he was arrested in Dordrecht in July 1943 by the enemy and after many long interrogations, was sentenced to death and after having spent a year in prison, was transferred to prisons in Germany in 1944...

A death sentence would have led to immediate execution.

Why would 'the enemy' have spared his life and fed him for almost two years?

And again, if he worked for the resistance, why would he have been so utterly stupid to risk being arrested by publishing about the OLB in 1943, despite prohibition?!!!!!

It simply all does not make sense.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fragment v.h. artikel uit 1946:

Verder verscheen nog een ander boekje: Het Oera Linda boek (1941) dat o.a. door Goebels werd verboden. Toch gaat de heer Overwijn verder met de verspreiding, hoewel de beruchte ds. G. van Duyl, die tot de SS was overgegaan, hem ten stelligste had verboden op enigerlei wijze propaganda te maken, op straffe van onmiddelijke arrestatie. Ondanks deze waarschuwing worden beide boekjes geplaatst.

Overwijn, J.F., - Merkwaardige namen en plaatsen in het O.L.B. - Ons Eigen Volk III, 1943, pp. 262-271.

Ons eigen volk ~ Tijdschrift voor vaderlandse gebruiken, gewoonten en volksverhalen

Schagen : NV Drukkerij en Uitg.Mij. v.h. W.F.K.

http://www.westfriesarchief.nl/...

Ik heb deze publicatie in handen gehad in het archief van Hoorn, en ik kan je verzekeren dat het geen verzetsblaadje was.

Overwijn was een fantast van het eerste uur (zijn woonboot noemde hij "het kasteel"), die zijn gave heeft ingezet om zich na de oorlog voor te doen als verzetsheld.

Als hij in de oorlog ter dood veroordeeld was, hadden ze hem niet nog een jaar lang gevangen gehouden.

Ik zou dat "boekje" uit 1941 wel eens willen lezen, om te zien waarom Goebels het zou hebben verboden.

En zijn vermeende doodsvonnis.

"Overwijn was een fantast van het eerste uur (zijn woonboot noemde hij "het kasteel"), die zijn gave heeft ingezet om zich na de oorlog voor te doen als verzetsheld."

In English:

Overwijn was a first class fantast (his houseboat he called "the castle"), who used his gift of storytelling to pretend after the war he had been a hero of the resistance.

You seriously think they hand out medals for a captivating war story?

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
You seriously think they hand out medals for a captivating war story?

He will not have been the only one who performed that trick with success.

The only thing you need is a few friends who confirm your story (and in his case a journalist, or maybe he even wrote that '46 article himself).

Share this post


Link to post
Share on other sites

A death sentence would have led to immediate execution.

Why would 'the enemy' have spared his life and fed him for almost two years?

And again, if he worked for the resistance, why would he have been so utterly stupid to risk being arrested by publishing about the OLB in 1943, despite prohibition?!!!!!

It simply all does not make sense.

It all makes sense when you think of his writings as a cover-up. For the enemy he was only busy writing about some weird fantastic book, but most of the time he was gathering info.for the resistance.

Eventually the Germans nailed him, but they could use him for the info he had gathered. No doubt he was able to keep them busy checking his info. His 'gift' saved his ass, so to speak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

He will not have been the only one who performed that trick with success.

The only thing you need is a few friends who confirm your story (and in his case a journalist, or maybe he even wrote that '46 article himself).

You know, I really don't care.

He was in good company, right? A real shame Cornelis Over de Linden was dead long before WWII started or else they would have been a perfect team and drive the Gestapo nuts, lol.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Overwijn has done more harm than good to the credibility of the OLB, with nonsensical claims like that the JOL script is 20.000 years old, and that "Atland" actually comes from the Mayan word Atl = water, war, hair on the head (source Jensma 2004, p.156).

Edited by Otharus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Overwijn has done more harm to the credibility of the OLB, with nonsensical claims like that the JOL script is 20.000 years old, and that "Atland" actually comes from the Mayan word Atl = water, war, hair on the head (source Jensma 2004, p.156).

I think the OLB served for him as a way of relaxing, focusing on some fantasy to not go crazy by what happened in real life.

It's like some general writing poetry during a break in a siege. That doesn't mean that general is some airhead, or softy or whatever, it just helps him to stay mentally sane.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think the OLB served for him as a way of relaxing, focusing on some fantasy to not go crazy by what happened in real life.

It's like some general writing poetry during a break in a siege. That doesn't mean that general is some airhead, or softy or whatever, it just helps him to stay mentally sane.

:tu:

Share this post


Link to post
Share on other sites

I remember I already compared Alewyn's book with the one written by Overwijn.

Alewyn once asked me if what he wrote in his book, his theory, was absurd or not. No, I didn't think that his ideas were absurd, but Overwijn's sure were.

But a theory not being absurd doesn't make it true instead.

.

Edited by Abramelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 11

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.